Запрошуємо Вас взяти участь у студентській науковій конференції «Фізична культура і спорт, туризм і рекреація – здоров’я нації»

Шановні студенти закладів вищої та фахової передвищої освіти!

Запрошуємо Вас взяти участь у студентській науковій конференції

«Фізична культура і спорт, туризм і рекреація – здоров’я нації»

Напрями роботи конференції:

  • історико-соціальні, організаційні, економічні та управлінські аспекти, організаційно-методологічні основи фізичної культури, спорту, туризму і рекреації;
  • фізична культура, туризм і рекреація дітей, молоді, дорослих;
  • організація оздоровчо-рекреаційних занять, фізкультурно-оздоровчого туризму для різних груп населення;
  • організація занять руховою активністю спеціальних медичних груп.

Форми участі: очна, дистанційна – доповідь або доповідь з публікацією; заочна –публікація. Організаційний внесок за участь не передбачений.

Для участі у роботі конференції просимо до 15 квітня 2024 року надати заявку та до 26 квітня 2024 року надіслати статтю на електронну пошту адресу konf_2024@ukr.net.

Матеріали подаються до розгляду і участі в конференції тільки з висновком про стан роботи на наявність плагіату (https://my.unicheck.com)

За результатами конференцій буде сформовано електронну збірку наукових робіт. Кожен учасник отримає електронний сертифікат конференції.

Вимоги до оформлення статті: обсяг – до 5 сторінок А4 (включно з рисунками, таблицями, переліком літератури); шрифт Times New Roman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля – 20 мм; абзац – 1,25. Мова публікації – українська, англійська.

У назві матеріалів, надісланих до розгляду, повинні бути назва конференції, № напряму та прізвище першого автора (1_Ткачук). Приклад оформлення заявки та статті наведені в додатках 1, 2.

Вимоги до усної доповіді: тривалість повідомлення – до 5 хв з можливим мультимедійним супроводом.

Автор або колектив авторів несуть відповідальність за науковий зміст матеріалів; самостійність і оригінальність текстів робіт; порушення авторських та суміжних прав. Статті будуть перевірятися на наявність ознак академічного плагіату. Тому звертаємо Вашу увагу на те, що публікації, які містять плагіат, автоматично відхиляються від друку. У разі недотримання автором зазначених вимог, невідповідності публікації тематиці конференції, великої кількості граматичних і технічних помилок редколегія залишає за собою право відхиляти подані статті.

3бірку матеріалів конференцій буде розміщено на сайті коледжу та у репозитарії університету після завершення конференції.

Витрати на відрядження студентів та науково-педагогічних, педагогічних працівників для участі у конференції здійснюється за рахунок ЗВО, у яких вони навчаються або працюють.

Детальну інформацію про умови проведення заходів можна отримати за телефоном 096-461-42-13 або електронною поштою konf_2024@ukr.net.

Відповідальні: Юхимук В.П., Оришко С.П., Лопацький С.В., Прусенко Т.Ю., Постернак З.О., Матвієнко І.С.

stud-konf-17-travnya-2024-2

А яка ваша реакція?
+1
3
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
Поширти допис у соц.мережах: