Осередком професійної підготовки студентів коледжу фізичного виховання є циклова комісія педагогіки і психології. Викладачі спрямовують основні зусилля на формування професійно-педагогічних знань, вивчення основ організації педагогічного процесу, вміння правильно користуватися методами і формами навчання, створення теоретичної бази для майбутньої педагогічної діяльності. Різносторонність методів і форм навчання, індивідуалізація навчального процесу, перехід викладача від функції повідомлення до функції допомоги стимулює студентів до самостійного пошуку та вмілого використання знань. Викладачі циклової комісії докладають усіх старань постійно підвищувати успішність та якість підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту у нових соціально-економічних умовах.

Циклова педагогіка і психологія у коледжі фізичного виховання викладають із дня заснування коледжу. На предметній комісії працювала викладачем педагогіки і психології Клавдія Миколаївна Гурза. Народилась вона 1926 року в м. Стародуб на Брянщині в сім’ї лікаря. Після середньої школи вступила до Київського державного педагогічного інституту, де навчалася з 1944 по 1948 р. У технікумі працювала з 1950 по 1981 р.

Також значний внесок у розвиток предметної комісії вніс Олександр Іванович Бакін, який народився 1928 року в с. Михайловське, Калінінської області. У 1946-1950 рр. він навчався в Калінінському державному педагогічному інституті, на географічному факультеті. 1966 р. його нагородили нагрудним знаком «Відмінник народної освіти УРСР», з 1968 по 1983 р. викладав педагогіку в технікумі фізичної культури (з 1982-го – кандидат педагогічних наук).

Брус
Валентина
Петрівна
голова циклової комісії,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Викладач дисциплін «Психологія», «Педагогіка», «Основи вікової психології та педагогіки».
Соверда
Ірина
Юріївна
кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
спеціаліст вищої категорії.
Викладач дисципліни «Педагогічна майстерність фахівців з фізичної культури і спорту».
Вейбер
Олеся
Іванівна
спеціаліст першої категорії.
Викладач дисципліни «Педагогіка».
Тягур
Роман
Степанович
(сумісник)
кандидат педагогічних наук, доцент,
спеціаліст вищої категорії.
Викладач дисципліни «Педагогіка».
Щурик
Ірина
Михайлівна (сумісник)
кандидат психологічних наук,
спеціаліст другої категорії.
Викладач дисциплін «Основи вікової психології та педагогіки», «Психологія здорового способу життя, фізичного виховання та спорту».