Циклова комісія теорії і методики фізичного виховання – одна з важливих ланок підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Циклову комісію було створено у 2013 році для навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. З 2013 до 2018 року циклову комісію очолювала Ольга Анатоліївна Пірус – кандидат наук з фізичного виховання і спорту. З 2018 року головою циклової комісії є кандидат педагогічних наук Віра Петрівна Юхимук.
Циклова комісія має статус випускової для підготовки здобувачів освіти за професійною кваліфікацією першого (бакалаврського) рівня, здатного сповна реалізувати свій фаховий потенціал.

На цикловій комісії працюють висококваліфіковані фахівці, зокрема п’ять кандидатів наук з фізичного виховання і спорту (Р.В. Дмитрів, І.С. Матвієнко, С.В. Лопацький, І.Ю. Соверда, Ю.І. Іванишин) та один кандидат педагогічних наук (В.П. Юхимук).
Науково-педагогічний склад здійснює фахову теоретичну та практичну підготовку студентів освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта / Педагогіка.

Викладачі циклової комісії ведуть підготовку за такими дисциплінами:
Теорія і методика фізичного виховання (В.П. Юхимук, І.С. Матвієнко).
Педагогічна майстерність (І.Ю. Соверда).
Олімпійський спорт (В.П. Юхимук).
Загальна теорія підготовки спортсменів (І.С. Матвієнко).
Регіональне управління у сфері фізичної культури і спорту (С.В. Лопацький).
Адаптивний спорт (С.В. Лопацький).
Теорія юнацького спорту (С.В. Лопацький).
Інноваційні технології у практиці фізичного виховання (С.В. Лопацький).
Сучасне тренажерне обладнання у фізичній культурі і спорті (І.Ю. Соверда).
Соціологія фізичної культури і спорту (Р.В. Дмитрів).
Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності (І.С. Матвієнко).
Основи науко-дослідницької роботи (І.С. Матвієнко).
Професійний спорт (Ю.І. Іванишин).
Неолімпійський спорт (Ю.І. Іванишин).

Для оптимізації освітнього процесу викладачі застосовують засоби унаочнення, технічні засоби навчання, передовий досвід роботи провідних фахівців галузі фізичної культури і спорту.

Викладачі циклової комісії також є керівниками під час проходження студентами різних видів педагогічних практик. У процесі підготовки фахівців циклова комісія співпрацює із провідними кафедрами Національного університету фізичного виховання і спорту України, спеціалізованими фаховими закладами вищої освіти, закладами повної загальної освіти, спортивними школами, спортивними клубами, спортивними федераціями (асоціаціями) області тощо.

Окрім навчально-методичної роботи викладачами активно здійснюється і наукова. Науково-дослідна робота тісно взаємопов’язана із навчально-методичною діяльністю та відповідає профілю дисциплін, що викладаються. Основні види науково-дослідної роботи передбачені планом роботи циклової комісії та індивідуальними планами її викладачів. Викладачі активно використовують різні форми зв’язку наукової роботи з практичною діяльністю, а саме: участь у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах; участь у підготовці та виданні наукових, навчальних і практичних праць. Викладачі циклової комісії вільні у виборі форм і методів наукової діяльності, але керуються при цьому не тільки своїми науковими інтересами, але, в першу чергу, визначеною та затвердженою тематикою наукових робіт. Усі викладачі циклової комісії є науковими керівниками кваліфікаційних робіт студентів освітнього ступеня бакалавра.

За період роботи викладачами циклової комісії було підготовлено та захищено понад 30 кваліфікаційних робіт. Студенти, котрі успішно захистили роботи за рекомендацією атестаційної комісії успішно навчаються на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму за освітніми програмами «Фітнес та рекреація» і «Фізичне виховання». Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Свій професійний науково-педагогічний досвід викладачі циклової комісії передають студентам, залучаючи їх до студентських наукових конференцій, освітніх заходів, участь у роботі наукового гуртка.

Незважаючи на молодий вік, викладачі дотримуються традицій та переймають досвід найкращих викладачів закладу попередніх поколінь. Шляхом проходження семінарів, майстер-класів, курсів, взаємних і контрольних відвідувань занять підвищується фаховий рівень і професійна майстерність. Викладацький склад бере активну участь у громадському та спортивному житті коледжу, зокрема у Спартакіаді «Здоров’я» серед викладачів та співробітників коледжу. Р.В. Дмитрів у складі збірної команди (міні-футбол) депутатів Івано-Франківської області став срібним призером ІІІ-ї Всеукраїнської спартакіади.
Разом із цим, співробітники циклової комісії беруть активну участь у діяльності державних установ та громадських організацій, а саме І.С.Матвієнко – членкиня спільноти «Гарячий спорт», автор проектів «40+»;
В.П. Юхимук – заступниця голови підкомісії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт Науково-методичної комісії № 1 із загальної, професійної освіти та спорту Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
І.Ю. Соверда – тренер з аквафітнесу, aquamama, aqua pilates.
Р.В.Дмитрів – член комітету зі зв’язків із засобів масової інформації Івано-Франківської обласної асоціації футболу, член Виконавчого комітету та заступник голови Тисменицької районної федерації футболу; Ю.І. Іванишин – головний тренер «Ураган-2 КФВ»

Освітня, наукова та громадська діяльність циклової комісії крокує в ногу із світовими тенденціями навчання та підготовки активної талановитої молоді.
Водночас викладачі циклової комісії теорії і методики фізичного виховання за сумісництвом працюють на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України зокрема Р.В. Дмитрів і І.С. Матвієнко – з 2017 р., В.П. Юхимук – з 2018 р., С.В. Лопацький – з 2020 р. – на посаді викладачів кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації; І.Ю. Соверда – з 2018 р., Ю.І. Іванишин – з 2019 р. – викладачі кафедри теорії і методики фізичного виховання.

 
Віра Петрівна ЮХИМУК

голова циклової комісії, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Викладач дисциплін «Олімпійський спорт», «Теорія і методика фізичного виховання».
Відзначена грамотою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради.
Науково-дослідницька робота пов’язана з висвітленням історико-гуманітарних питань фізичної культури та освітніх проблем у сфері фізичного виховання, зокрема, олімпійської освіти.

Роман Васильович ДМИТРІВ

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Тренер з футболу «С» диплом, ліцензія ФФУ. Викладач дисциплін «Соціологія фізичної культури і спорту», «Спортивні споруди та тренажерне обладнання».
Наукові інтереси: історія та закономірності розвитку ігрових видів спорту, соціальна роль спорту в розвитку суспільства, оздоровчий фітнес.
Відзначений грамотою управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, подяками Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Національної гвардії України.

Ірина Сергіївна МАТВІЄНКО

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Сертифікований фітнес-тренер з ментального фітнесу, входить до складу Всеукраїнської асоціації UKRYOGI.
Викладач дисциплін «Теорія і методика фізичного виховання», «Теорія і технологія оздоровчо-рекреаційної рухової активності», «Загальна теорія підготовки спортсменів».
Наукові інтереси: дитячо-юнацький і олімпійський спорт; відбір; соціологічні, проблеми зміцнення здоров’я людини засобами фізичної культури; дієтологія; фітнес.

Сергій Васильович ЛОПАЦЬКИЙ

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, спеціаліст вищої категорії. Викладач дисциплін «Регіональне управління у сфері фізичної культури і спорту», «Інноваційні технології у практиці фізичного виховання», «Адаптивний спорт», «Теорія юнацького спорту».
Наукові інтереси: просторова організація тіла людини, теорія та методика фізичного виховання, біомеханіка постави, моторика людини.

Ірина Юріївна СОВЕРДА

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, спеціаліст вищої категорії.
Викладач дисциплін «Спортивні споруди та тренажерне обладнання».
Наукові інтереси: застосування плавання серед дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з метою оздоровлення, зокрема, що стосується впливу на дихальну і серцево-судинну системи.

Юрій Ігорович ІВАНИШИН

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, спеціаліст вищої категорії. Тренер з футболу «С» диплом, ліцензія ФФУ. Викладач дисциплін «Професійний спорт», «Неолімпійський спорт».
Наукові інтереси: вплив екстремальної рухової активності на координаційні здібності дітей шкільного віку, футзал.

Поширти допис у соц.мережах: