Хто думає про науку, той любить її,

А хто її любить, той ніколи не перестає вчитися…
Г. Сковорода

Комісія історії – це комплекс навчальних дисциплін: всесвітня історія, історія України, громадянська освіта, основи економічної теорії, філософія, економіка спорту, основи публічного управління, основи правового забезпечення, туристичне краєзнавство, історія світового та вітчизняного туризму, географія туризму, які дають змогу з’ясувати передумови та джерела зародження певних суспільних явищ, виявити закономірності сучасного стану українського суспільства та глобалізованого світу в цілому, спрогнозувати майбутнє. Викладачі даної циклової комісії вчать студентів творчо опрацьовувати та критично переосмислити світовий історичний досвід та засвоювати його уроки, формувати власні переконання, гуманну ментальність, здатність розумно користуватися свободою, уміти жити в демократичному суспільстві, спілкуватися в різноманітному за поглядами середовищі.

Вознюк Назар Валерійович
Голова циклової комісії,
кандидат філософських наук, спеціаліст вищої категорії.
Викладач дисциплін «Громадська освіта: – основи правознавства; – основи економічної теорії», «Філософія», «Історія України», «Економіка спорту».
Сербин Богдан Несторович
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Викладач дисциплін «Історія України», «Всесвітня історія», «Історія української культури».
Дроздова
Інна
Вікторівна
кандидат юридичних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії.
Викладач дисциплін «Основи публічного управління», «Основи правового забезпечення», “Нормативне регулювання організації активного туризму”.
Хруслов
Борис Григорович
кандидат історичних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Викладач дисциплін “Туристичне країнознаство” “Захист України”, «Історія України», “Туристичне краєзнавство”, “Історія світового та вітчизняного туризму”.
Смушак Валерій Михайлович
спеціаліст вищої категорії.
Викладач дисципліни «Історія України».
Серман
Любов Василівна
спеціаліст вищої категорії.
Викладач дисциплін «Всесвітня історія», «Географія», “Географія туризму”.
Наливайченко Андрій Іванович
спеціаліст вищої категорії.
Викладач дисципліни  «Історія української культури».
Кушнірик Марія Михайлівна спеціаліст вищої категорії.
Викладач дисципліни «Громадська освіта: – основи правознавства; – основи економічної теорії».
Камінська Лілія Ігорівна спеціаліст, викладач дисциплін “Географія”, “Географія туризму”.