У сучасному світі в умовах стрімкого розвитку міжнародних відносин, інтенсифікації інтеграційних процесів у вищій освіті, розширення меж спортивної діяльності, обмін досвідом вітчизняних та зарубіжних спеціалістів у сфері фізичної культури та спорту, участь українських спортсменів в міжнародних змаганнях супроводжуються зростанням інформаційного потоку, який потребує якісної підготовки фахівців з високим рівнем володіння іноземною мовою.
Важливим напрямом діяльності циклової комісії є пошук нових педагогічних і дидактичних підходів, що допоможуть оптимізувати ефективність оволодіння іноземною мовою для формування у студентів навичок і вмінь професійно орієнтованого спілкування.
В освітньому процесі пріоритетне місце належить формуванню компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців сфери фізичної культури та спорту.
Це завдання відображено в програмних вимогах щодо оволодіння іноземною мовою студентами коледжу фізичного виховання, що передбачає досягнення такого рівня розвитку іншомовних вмінь та навичок, який дасть змогу їм вільно спілкуватися у процесі професійної діяльності. Вивчаючи іноземну мову, студенти повинні досконало володіти термінологічною лексикою за фахом, розуміти зміст спеціальних текстів, обговорювати спортивні події та новини, внести професійно спрямоване монологічне та діалогічне мовлення, реалізувати власні іншомовні комунікативні компетенції у сфері фізичної культури і спорту.
На заняттях іноземної мови використовуються інтерактивні форми та інноваційні методи навчання наприклад, метод проектів, дискусії, повідомлення, мультимедійні та Internet ресурси.
Для підвищення професійної компетентності та педагогічної майстерності викладачі проводять відкриті заняття, виступають з тематичними повідомленнями на засіданнях циклової комісії, беруть участь в роботі обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов ВНЗ І-ІІ р.а., проходять підвищення кваліфікації при Івано-Франківському обласному педагогічному інституті післядипломної освіти.
Викладачами укладено та впроваджено в навчальний процес навчально-методичні посібники “Sport Digest”, “My Speciality” (Візітіу Н. М., Серман Л. В.), Das Training” (Медейчук О. М.).
Кандидати педагогічних наук Серман Л. В. та Деренько В. М. беруть участь в наукових конференціях як в Україні, так і за її межами.
Навчання іноземної мови проводиться на базі двох сучасних кабінетів на 30 посадочних місць (ауд. 301) та 14 посадочних місць (ауд. 310), обладнаних тематичними стендами та плазмовими телевізорами.
Для поглиблення знань студентів, організації самостійної роботи, їх індивідуального та диференційованого навчання проводяться консультації з нормативних дисциплін “Англійська (німецька) мова”, “Англійська (німецька) мова у сфері фізичної культури” для студентів відділення денного та заочного навчання. В розпорядженні студентів сучасна навчальна література англійською та німецькою мовами: підручники, посібники, словники, граматичні довідники тощо.
Щорічно проводиться турнір на кращого знавця іноземної мови та І етап обласної олімпіади з анг. мови, а також презентації до дня святого Валентина та конкурс поезії іноземною мовою.

Візітіу Наталія Миколаївна голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Викладач дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова у сфері фізичної культури та спорту».
Відмінник освіти України. Нагороджена грамотою-подякою Міністерства освіти та науки України.
Серман Леся Василівна
кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Викладач дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова у сфері фізичної культури та спорту».
Сулейманова Інна Євгенівна спеціаліст вищої категорії.
Викладач дисциплін «Англійська мова».
Станчак Ірина Титівна
спеціаліст вищої категорії.
Викладач дисциплін «Англійська мова».
Медейчук Олександра Миколаївна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Викладач дисциплін «Німецька мова», «Німецька мова у сфері фізичної культури та спорту».
Івасів Світлана Василівна
спеціаліст вищої категорії.
Викладач дисципліни «Німецька мова», «Німецька мова у сфері фізичної культури та спорту».
Бігун Ольга Ярославівна
спеціаліст.
Викладач дисципліни «Англійська мова».
Деренько Віта Миколаївна
кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії.

Викладач дисципліни «Англійська мова».