Григоренко Варвара Романівна голова циклової комісії, доктор філософії з медицини. Викладач дисциплін “Фізіологія людини”, “Фізіологія рухової активності і спорту”.
Попович Павло Вікторович спеціаліст другої категорії.
Викладач дисциплін  «Фізіологія людини», «Спортивна фізіологія», «Вікова фізіологія рухової активності».
Картавих Марта Орестівна спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Викладач дисциплін «Фізична реабілітація».
Хруслова Галина Тимофіївна спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Викладач дисциплін «Фізична реабілітація».
Василів Олег Григорович спеціаліст