Розклад вступних іспитів для вступників за денною та заочною формою здобуття освіти освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,  освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 014.11 Середня освіта (Фізична культура) та 242 Туризм і рекреація

Jun 21, 2024 Doc

 

Поширти допис у соц.мережах: