Положення про легкоатлетичний манеж
Doc 01-02-2023 09-28-19

Положення про адміністративну раду
Doc 01-02-2023 09-36-36

Кодекс честі та академічної доброчесності
Doc 01-02-2023 09-39-31

Положення про юридичну службу
Doc 01-02-2023 09-41-59

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм
Doc 01-02-2023 09-43-43

Положення про гаранта освітньої програми
Doc 01-02-2023 09-46-48

Doc 01-02-2023 09-49-06

Положення про організацію бухгалтерського обліку
Doc 01-02-2023 09-52-39

Положення про порядок надання платних освітніх послуг
Doc 01-02-2023 09-54-52

Положення про курсові роботи
Doc 01-02-2023 09-57-31

Положення про підрозділ роботи з кадрами
Doc 01-02-2023 09-58-57

Положення про матеріальне стимулювання
Doc 01-02-2023 10-01-52

Положення про навчально-методичне забезпечення
Doc 01-02-2023 10-05-12

Положення про методичне обʼєднання
Doc 01-02-2023 10-06-41

Положення про методичну раду
Doc 01-02-2023 10-07-58

Положення про атестацію педагогічних працівників
Doc 01-02-2023 10-10-05

Положення про політику та врегулювання конфліктів
Doc 01-02-2023 10-11-55

Положення про навчальні кабінети
Doc 01-02-2023 11

Положення про циклову комісію
Doc 01-02-2023 10-15-16

Положення про облікову політику
Doc 01-02-2023 10-16-44

Положення про атестаційну комісію
Doc 01-02-2023 10-19-13

Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти
Doc 01-02-2023 12

Положення про денне відділення
Doc 01-02-2023 10-22-21

Положення про раду якості освіти
Doc 01-02-2023 10-24-19

Положення про змішану форму
Doc 01-02-2023 10-26-55

Положення про академічну доброчесність
Doc 01-02-2023 10-29-05

Положення про академічну мобільність
Doc 01-02-2023 10-31-26

Положення про міжнародний відділ
Doc 01-02-2023 10-33-02

Положення про стипендіальну комісію
Doc 01-02-2023 10-35-02

Положення про призначення і виплату стипендій
Doc 01-02-2023 10-36-41

Положення про індивідуальний графік
Doc 01-02-2023 10-38-41

Положення про порядок переведення, відрахування
Doc 01-02-2023 10-40-48

Положення про академічні відпустки
Doc 01-02-2023 10-42-01

Положення про огляд – конкурс
Doc 01-02-2023 10-43-06

Положення про дистанційне навчання
Doc 01-02-2023 10-44-42

Положення про переведення здобувачів
Doc 01-02-2023 10-46-20

Положення про самостійну роботу
Doc 01-02-2023 10-48-14

Положення про формування рейтингу успішності
Doc 01-02-2023 10-50-07

Положення про адміністративну раду
Doc 01-02-2023 10-51-28

Положення про педагогічну раду
Doc 01-02-2023 10-52-49

Положення про використання коштів
Doc 01-02-2023 10-55-27

Положення про відпрацювання студентами
Doc 01-02-2023 10-56-42

Положення про системи забезпечення якості освітньої діяльності
Doc 01-02-2023 10-58-19

Положення про старостат
Doc 01-02-2023 10-59-27

Положення про організацію виховної роботи
Doc 01-02-2023 11-01-08

Порядок та умови надання державної підтримки деяким категоріям громадян
Doc 01-02-2023 11-03-21

Положення про особливості користування гуртожитком
Doc 01-02-2023 11-05-25

Положення про матеріальне стимулювання студентів
Doc 01-02-2023 11-06-26

Положення про класного керівника
Doc 01-02-2023 11-07-58

Положення про навчальний корпус
Doc 01-02-2023 11-09-15

Положення про плавальний басейн
Doc 01-02-2023 11-10-20

Положення про бібліотеку
Doc 01-02-2023 11-11-48

Положення про репозитарій
Doc 01-02-2023 11-12-48

Положення про експертну комісію
Doc 01-02-2023 11-14-09

Положення про канцелярію
Doc 01-02-2023 11-14-55

Положення про архів
Doc 01-02-2023 11-16-20

Положення про студентське самоврядування
Doc 01-02-2023 11-19-21

Положення про раду профілактики правопорушень
Doc 01-02-2023 11-23-44

Положення про психологічну службу
Doc 01-02-2023 11-25-09

Положення про бухгалтерську службу
Doc 01-02-2023 13

Положення про проведення практик
Doc 01-02-2023 11-27-47

Положення про медичний пункт
Doc 01-02-2023 11-29-05

Положення про підрозділ з охорони праці
Doc 01-02-2023 11-30-16

Положення про роботу керівника
Doc 01-02-2023 11-31-11

Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти і випускників
Doc 01-24-2023 10-37-33

Порядок взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель
Doc 01-24-2023 11-19-12

Положення про уповноважену особу у сфері публічних закупівель
Doc 01-24-2023 11-17-48

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупцій
Doc 01-24-2023 11-16-10

Положення про архів
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АРХІВ 2020

Положення про школу молодого викладача
Положення про школу молодого викладача

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності
Положення про систему внутрішнього заб якості осві діял 2022