Перелік ПОЛОЖЕНЬ

Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України»

1. Положення про організацію освітнього процесу ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1my00a_4KAySw8lhgWXgpVYX8n1eBYgxL/view?usp=share_link
2. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1q-ihWDgBEkyvnCQoHb0l1lrNjmuwrAF_/view?usp=share_link
3. Положення про академічні відпустки у ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1-Z7UiDzChXSi-whkFnSIBpHZRcg8vFMb/view?usp=share_link
4. Положення про проведення практики студентів ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1UUiLGK0HTIunE_0RGg-1zu_S9J8Uys_U/view?usp=share_link
5. Положення про стипендіальну комісію ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1Ck881Zu7WOh42QNmYWMGIpT5p_6Q6f8H/view?usp=share_link
6. Положення про академічну мобільність студентів  ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1B_GfB_LIZtq2nAs0W4LzlhoQSvKYfQQf/view?usp=share_link
7. Положення  про    навчально-методичне забезпечення            ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1fa7bguSvheJY5-6FZWQcivBj_-0Ym_bK/view?usp=share_link
8. Положення про атестацію в ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» у 2021 р. https://drive.google.com/file/d/1V-F-AAl14cP9xycX15GbYd__AifdyrK4/view?usp=share_link
9. Положення про педагогічну раду ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1V5ZNsQ4WydPLTbtjRXPEBMmPml2NsvQz/view?usp=share_link
10. Положення про навчальні кабінети ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/13-9r2fxreO5n3ecX3-8mHg9gXjUKk5Dm/view?usp=share_link
11. Положення про роботу керівника фізичного виховання ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1sN2ez3jBloZn28ZSnmpsV8iw1PoMokwH/view?usp=share_link
12. Положення про приймальну комісію ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://www.kfv.if.ua/polozhennya-shhodo-vstupu/
13. Положення про організацію вступних випробувань у ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://www.kfv.if.ua/polozhennya-shhodo-vstupu/
14. Положення про відбіркову комісію ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://www.kfv.if.ua/polozhennya-shhodo-vstupu/
15. Положення про апеляційну комісію ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://www.kfv.if.ua/polozhennya-shhodo-vstupu/
16. Положення про міжнародний відділ ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1T3CJxU0UJ85-TZH8My9IM3uIhMoAeP-4/view?usp=share_link
17. Положення про адміністративну раду ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1Jb7Mm_pR9eJANfulKByKXLWcRduLtYn3/view?usp=share_link
18. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1jZNcaXyq3L4ffiEqAse-S5CnHWrriy75/view?usp=share_link
19. Положення про Раду з якості освіти у ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1qgsinccEfT8p6BL-_C-pQCvNL2Kv1DJQ/view?usp=share_link
20. Положення про відділення денної форми навчання ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/152c7RvRYbfO2YTY0LbCneD7D9Y__4nWZ/view?usp=share_link
21. Положення про заочне відділення ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1fE85ztl6gWSXMkHf39eMw6DW5p6tupTT/view?usp=share_link
22. Положення про циклову комісію ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1xW1CZHgkRXG2p99POet8M7gV9lb_GPHC/view?usp=share_link
23. Положення  про призначення і виплату стипендій ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/18w8DNA8h6_8Q69n4h3RG-IJJq3t401ZW/view?usp=share_link
24. Положення про старост академічних груп ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1pNzLtDSnuADabRGXKjD6Adzxf6HmSA5p/view?usp=share_link
25. Положення про огляд-конкурс (рейтинг) на кращу навчальну групу ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1ULW-iZxzJuIqOYSbPkkR9Oqb5v08RQYP/view?usp=share_link
26. Положення про переведення студентів, що навчаються за контрактом, з компенсацією вартості навчання на бюджетну форму навчання ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1vhVrjupsXSWlG-IW7ztD4TZH5Ym8iT-e/view?usp=share_link
27. Положення про відпрацювання студентами навчальних, лабораторно-практичних занять, що були пропущені без поважних причин ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1UJyvSzUQcpbSAabvYMcODSF0Ks0twvtw/view?usp=share_link
28. Положення про порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1CPzjzEaiKy68UKH1ybffCedl6zkWIr40/view?usp=share_link
29. Положення про самостійну роботу студента ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1P4FTjyWR0I0KsmMX8yB-a46swod0lZQQ/view?usp=share_link
30. Положення про дотримання академічної доброчесності ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1iV0HDwW2RTLlKMf1ZXuc3HJaSkzEHrWf/view?usp=share_link
31. Положення про дистанційне навчання ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1-IFbrfjG-PKQXUOrOLYA3BaVM_2es2-e/view?usp=share_link
32. Положення про організацію виховної роботи в ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1d-nUnF3odi-fisqCElv-VB_J1Oo7smEo/view?usp=share_link
33. Положення про класного керівника ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/13smBhFuVkOuMdldAG56n6LwKo_QX-aN3/view?usp=share_link
34. Положення про особливості користування гуртожитком ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1hACwr-18Yj_msre22L-1jL0eoFc_8Q4L/view?usp=share_link
35. Положення про матеріальне стимулювання студентів ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1hiLoWn1HaGzMsL3yRjVIiHXQ15RprxZ4/view?usp=share_link
36. Положення про психологічну службу ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1bPJccdcWV5bIh7hSCgeXuU7gSgY3BYww/view?usp=share_link
37. Положення про студентське самоврядування ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/114-xHBnRsnBA5QchRyj15fH7O_SvIcSB/view?usp=share_link
38. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій у ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ»   https://drive.google.com/file/d/15kDD24gsqpmsESvbqUZd69c5dlW-TJrK/view?usp=share_link
39. Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття вищої освіти у ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1bR-EW7HVEvFLZfSByftYk-2UmDudvJJW/view?usp=share_link
40. Положення про раду профілактики правопорушень у ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1ZVweMTcKvGK0Xtqu_q-AepQoks8YPuZV/view?usp=share_link
41. Положення про господарський підрозділ ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1lK24vptXGoVpyQKlE2IY9bOLBHl6H1Qn/view?usp=share_link
42. Положення про бухгалтерську службу ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1Kz3MzcEoHgUk22VyUYjEY9lHeikpAmrj/view?usp=share_link
43. Положення про порядок надання платних освітніх послуг, які надаються освітнім закладом ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1HnHpTAkVEGehB5Y0h51unwc6Nxb2spBF/view?usp=share_link
44. Положення про організацію бухгалтерського обліку у ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1x8C3-nUHQrMBKHtZX4hp2reiVAchEET6/view?usp=share_link
45. Положення про юридичну службу ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1ufKWRMv51KxoMMSQsqOTJSKkPIDqWPLR/view?usp=share_link
46. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1KS1sFpW4IJPemYbngoqnnGID_RcnIG3L/view?usp=share_link
47. Положення про підрозділ по роботі з кадрами ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1PQacRRp5vvZSrGod5KJnSlTO-VfoO2lq/view?usp=share_link
48. Інструкція з діловодства ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1EhWbF2UsTWLALmvZ-wdsg5xxU2a2nQO0/view?usp=share_link
49. Положення про архів ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1UK0N1_1GGkYsOEvh49qEYUWyz0ZL9p9R/view?usp=share_link
50. Положення про експертну комісію ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1DWMR_dTYAljqixKbQqPFGv_Z19Mmqfcu/view?usp=share_link
51. Положення про канцелярію ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1NPI7U4pYWrZveifSfVpfxG0UtymAK3-8/view?usp=share_link
52. Положення про навчально-методичний кабінет ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ»
53. Положення про методичну раду ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1mLzqHuRLC65abx598bci_vnv4PysxaTF/view?usp=share_link
54. Положення про школу молодого викладача ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/16fjbzBMIFHkOkNc4LQZw4wO6mctRjd61/view?usp=share_link
55. Положення про критерії оцінювання ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1gcLgoiD66Fg4UoXBNPBfUJaiaIfYU8Xo/view?usp=share_link
56. Положення про атестацію педагогічних працівників ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1Su2A_MDMYjsT0YvgFD4UqQ69R62bopMF/view?usp=share_link
57. Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1gtlW-AraFA_m-7PTWkol7uLag3JtsgAd/view?usp=share_link
58. Положення про підрозділ сприяння працевлаштуванню ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1BoOkexJmMVrglkcLzj0cOAZSFtryNZus/view?usp=share_link
59. Положення про бібліотеку ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/11xO0UN-VqkvCh_o6w8SywBGCVSQuiMby/view?usp=share_link
60. Положення про службу з охорони праці ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1l42PpXYBeuQScbrS2xmAMs3GBplZM_TF/view?usp=share_link
61. Положення про навчальний корпус ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1jFNKL12fOTdCN0kDQ_v81nk9C6yLKPFx/view?usp=share_link
62. Положення про легкоатлетичний манеж як структурний підрозділ ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1prnIyzjmMcdJGWk2DswMYA0_pbMBeUrM/view?usp=share_link
63. Положення про басейн як структурний підрозділ ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1M0uUTwDWUOc9OvV2FvwxS0d07-jVk6PK/view?usp=share_link
64. Положення про медпункт ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1xbrn7nxdN6R2cP521oBc-yDjIsSPIncg/view?usp=share_link
65. Кодекс честі та академічної доброчесності https://drive.google.com/file/d/1k5s_8uGTXH881nOct7C603N9QP_CkMyb/view?usp=share_link
66. Положення про атестаційну комісію ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1DTiEqkAvdrWl_a_mF8I1keGh-qmUIcnk/view?usp=share_link
67. Положення про визнання результатів навчання набутих у неформальній інформальній освіті ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1y1mzZzoujECL8iWGYWXJPgj2oPSAK8J-/view?usp=share_link
68. Положення про відокремлений структурний підрозділ ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1fcyRTllTCCQjDSTewwpN6Y4SRboJsdrS/view?usp=share_link
69. Положення про гаранта освітньої програми ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1KRLUL60tLNFJlwaQkhdHO29kDzt-twPb/view?usp=share_link
70. Положення про змішану форму навчання ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1ErGGt0iiegJQMUH4itbhTGGZxfTk4wbi/view?usp=share_link
71. Положення про заклад освіти ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1vLipMsDkEae4xHljsKYURLixwTOLjXNS/view?usp=share_link
72. Положення про індивідуальний графік ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/19UIMxcomUKXP83_pwg14rBU2bBiUJJre/view?usp=share_link
73. Положення про виконання курсових робіт ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1VX2gIhjq9SAzwFxc-wM4kQdU9piAWpts/view?usp=drive_link
74. Положення про методичне об’єднання ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1C0k3R8ik30LCYi-4zNWD-H7twCyAsXto/view?usp=share_link
75. Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1w7OwyIN63tvrNzxTJXJPsGqpKTNoZYNF/view?usp=share_link
76. Положення про облікову політику ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1l33sGZx4LXXh7DmaSIN358Npiim4t9JY/view?usp=share_link
77. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/12GKT-UvixOo7eCWVx902Xgbs1_Y82n9p/view?usp=share_link
78. Положення про політику та врегулювання конфліктів ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1msqanNmMLFahLqUM3hFzj5hwK8mGugVS/view?usp=share_link
79. Положення про порядок розроблення, моніторингу, періодичного перегляду та закриття освітніх програм ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1wzxnrwsigEAQL9VxxedOz16eKBTAEiWB/view?usp=share_link
80. Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти вибіркових компонентів ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/13N69sun48PSILCrZV9zbZqaYQGepxd0K/view?usp=share_link
81. Положення про репозитарій ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1ouxPi1Wf37YuUXYNXNlbroz1nKsb3zsA/view?usp=share_link
82. Положення про рогляд звернень здобувачів освіти ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/12zeGcQQ5RdEmw_Wc_fxgmP4xIfiplw7l/view?usp=share_link
83. Положення про системи забезпечення якості освітньої діяльності ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1p_xe050gSwekAyDgoSEKUhItmvcz9DgU/view?usp=share_link
84. Положення про уповноважену особу у сфері публічних закупівель ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1pq9ruUgdkk-TLmB55DrAOVlkmKzyFopz/view?usp=share_link
85 Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників, класних керівників ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1pxW7PtRuFtF0p2X44aTtfx0yMuON3D-I/view?usp=share_link
86. Порядок взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1_Q0WcYnLA1sb1ZWNv_6x8yPsm0X3uJEh/view?usp=share_link
87. Правила внутрішнього розпорядку ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1hwtBePUe0asOhw_280pg8tNbAfZIP7F7/view?usp=share_link
88. Правила поведінки здобувачів освіти ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1UARGrLIsJuHf4FWh3yI5JV9qA1wWxmuk/view?usp=share_link
89. Положення про дистанційне навчання ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/10SfPut2L3iE-Qd08G1TPmy56mrDKaKrh/view?usp=share_link
90. Положення про порядок розроблення, моніторингу, періодичного перегляду та закриття ОП ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1foSqUTirWgXY-zghzIgStLo5FaWgv9vq/view?usp=share_link
91. Положення про порядок опитування здобувачів освіти викладачів та випускників ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/1lsaKFjC_2EJEqHs5vzHrvV8v-idECxDe/view?usp=share_link
92. Положення про первинну профспілкову організацію студентів ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/19mGIRUH3O7NPSvf8MUMqV3–z9-cYu2D/view?usp=share_link
93. Положення про охорону праці ВСП «ІФФКФВ НУФВСУ» https://drive.google.com/file/d/16iAUbW3xzSXWI5daY7uO1m1FcoCc7zPm/view?usp=drive_link

 

Поширти допис у соц.мережах: