З 2017 року з ініціативи директора Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України» Любомира Пасічняка та завдяки підтримці першого проректора НУФВСУ Мирослава Дутчака і ректора НУФВСУ Євгенія Імаса функціонує магістратура Національного університету фізичного виховання і спорту України, в якій мають можливість навчатися кращі випускники коледжу.

За цей період координаторами груп магістрів, які навчалися на базі коледжу фізичного виховання, були голова циклової комісії теорії і методики фізичного виховання Ольга Пірус (у 2017-2018 рр.) та завідувач навчального-методичного кабінету коледжу Роман Дмитрів (у 2018-2022 рр.).

Студенти мають можливість навчатися на факультеті Здоровʼя фізичного виховання та туризму (декан факультету – Литвиненко Віктор Юрійович) за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, спеціалізаціями «Фітнес та рекреація» (кафедра здоровʼя, фітнесу та рекреації; її завідувач – Андрєєва Олена Валеріївна), «Фізичне виховання» (кафедра теорії і методики фізичного виховання; її завідувач – Круцевич Тетяна Юріївна). Зі здобувачами працюють провідні науково-педагогічні працівники університету, серед тих і ті, хто є викладачами коледжу фізичного виховання.

За шість років зі здобувачами ступеня магістра працювали наступні викладачі (КФВ): на кафедрі ЗФР – Л. Пасічняк, Р. Дмитрів, І. Матвієнко, В. Юхимук,  Х. Паньків, С. Лопацький та О. Пірус; на кафедрі ТМФВ – І. Соверда, Ю. Іванишин, В. Деренько, В. Григоренко, а також М. Гоголь, Т. Серман і С. Оришко; на інших кафедрах – І. Сулейманова, С. Івасів, Н. Пріяткіна, Х. Голей, а також В. Павляшик і П. Винничук (всього 20 науково-педагогічних працівників).

Другий рівень вищої освіти на базі коледжу фізичного виховання здобули 113 магістрів, із них:

  • за спеціалізацією «Фітнес та рекреація» – 73;
  • за спеціалізацією «Фізичне виховання» – 40.

Сьогодні (2022/2023 навчальний рік) на базі коледжу освітній ступінь магістра за денною формою здобувають 46 студентів першого курсу, а саме: за освітньо-професійною програмою «Фітнес та рекреація» – 24 здобувачі, за освітньо-професійною програмою «Фізичне виховання» – 22 здобувачі.

 

Статистичні дані щодо здобувачів вищої освіти ступеня магістра, які навчалися (-ються) на базі Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України»

 спеціальність – 017 Фізична культура і спорт

кваліфікація – Магістр фізичної культури і спорту за спеціалізацією «___»,

Рік

вступу

Здобувачі освіти

(на базі КФВ,

Івано-Франківськ)

«Фітнес та рекреація» «Фізичне виховання»
2017 15 15
2018 31 16 15
2019 33 18 15
2020 33 18 15
2021 10 10
2022 46 24 22
Всього 168 здобувачів 101 67

 

Рік

закін­чення

Отримали диплом МАГІСТРА «Фітнес та рекреація» «Фізичне виховання»
2018 (випуск 1) 12 (80,00 %) 12
2019 (випуск 2) 29 (93,54 %) 16 13
2020 (випуск 3) 30 (90,90 %) 17 13
2021 (випуск 4) 32 (96,96 %) 18 14
2022 (випуск 5) 10 (100%) 10
Всього 113 здобувачів

(92,62 %)

 

73 40

 

Сайт НУФВСУ. Покликання:

  • НУФВСУ. Доступно на: https://uni-sport.edu.ua/
  • НУФВСУ, Факультет здоровʼя фізичного виховання та туризму.

Доступно на: https://uni-sport.edu.ua/node/888

  • НУФВСУ, Кафедра здоровʼя, фітнесу та рекреації.

Доступно на: https://uni-sport.edu.ua/content/kafedra-zdorovya-fitnesu-ta-rekreaciyi

  • НУФВСУ, Кафедра теорії і методики фізичного виховання.

Доступно на: https://uni-sport.edu.ua/node/1133

М_ Р-2. ЛЕКЦІЇ. 1М3-ЗФ2 і 1М3-ФВ3 (20.02-31.03)
М_ Р-3. ЛЕКЦІЇ. 1М3-ФВ3 (01.04-30.04)
М_ Розклад Фітнес та рекреація (16.01-31.03.2023)
М_ Розклад Фізичне виховання (16.01-31.03.2023)

М_4 Розклад ФВ (01.04-31.05.2023)
М_4 Розклад Фітнес та рекреація (01.04-31.05.2023)
М_5 Розклад КСР (01.03-27.05)