З 2017 року з ініціативи директора Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України» Любомира Пасічняка та завдяки підтримці першого проректора НУФВСУ Мирослава Дутчака і ректора НУФВСУ Євгенія Імаса функціонує магістратура Національного університету фізичного виховання і спорту України, в якій мають можливість навчатися кращі випускники коледжу.

За цей період координаторами груп магістрів, які навчалися на базі коледжу фізичного виховання, були голова циклової комісії теорії і методики фізичного виховання Ольга Пірус (у 2017-2018 рр.) та завідувач навчального-методичного кабінету коледжу Роман Дмитрів (у 2018-2024 рр.).

Студенти мають можливість навчатися на факультеті Здоровʼя фізичного виховання та туризму (декан факультету – Марченко Оксана Юріївна) за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, спеціалізаціями «Фітнес та рекреація» (кафедра оздоровчо-рекреаційної рухової активності; її завідувач – Андрєєва Олена Валеріївна), «Фізичне виховання» (кафедра теорії і методики фізичного виховання; її завідувач – Трачук Сергій Васильович). Зі здобувачами працюють провідні науково-педагогічні працівники університету, серед тих і ті, хто є викладачами коледжу фізичного виховання.

За сім років зі здобувачами ступеня магістра працювали наступні викладачі (КФВ): на кафедрі ОРРА (ЗФР) – Л. Пасічняк, Р. Дмитрів, І. Матвієнко, В. Юхимук,  Х. Паньків, С. Лопацький, І. Лендел та О. Пірус; на кафедрі ТМФВ – І. Соверда, Ю. Іванишин, В. Деренько, Р. Дмитрів, Я. Максименко, а також В. Григоренко, М. Гоголь, Т. Серман і С. Оришко; на інших кафедрах – І. Сулейманова, С. Івасів, Н. Пріяткіна, Х. Голей, а також В. Павляшик, Л. Попадинець і П. Винничук (всього понад 20 науково-педагогічних працівників).

Другий рівень вищої освіти на базі коледжу фізичного виховання здобули 157 магістрів, із них:

  • за спеціалізацією «Фітнес та рекреація» – 96;
  • за спеціалізацією «Фізичне виховання» – 61.

Сьогодні (2023/2024 навчальний рік) на базі коледжу освітній ступінь магістра за денною формою здобувають 39 студентів першого курсу, а саме: за освітньо-професійною програмою «Фітнес та рекреація» – 20 здобувачів, за освітньо-професійною програмою «Фізичне виховання» – 19 здобувачів.

 

Статистичні дані щодо здобувачів вищої освіти ступеня магістра, які навчалися (-ються) на базі Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України»

 спеціальність – 017 Фізична культура і спорт

кваліфікація – Магістр фізичної культури і спорту за спеціалізацією «___»,

Рік

вступу

Вступили до магістратури

(на базі КФВ,

Івано-Франківськ)

«Фітнес та рекреація» «Фізичне виховання»
2017 15 15
2018 31 16 15
2019 33 18 15
2020 33 18 15
2021 10 10
2022 46 24 22
2023 42 22 20
Всього 210 здобувачів 123 87

 

Рік

закін­чення

Здобули диплом МАГІСТРА «Фітнес та рекреація» «Фізичне виховання»
2018 (випуск 1) 12 (80,00 %) 12
2019 (випуск 2/1) 29 (93,54 %) 16 13
2020 (випуск 3/2) 30 (90,90 %) 17 13
2021 (випуск 4/3) 32 (96,96 %) 18 14
2022 (випуск 5) 10 (100 %) 10
2023* (випуск 6/4) 44 (95,65 %) 23 21
Всього 157 здобувачів (93,45 %)  96 61

 

Сайт НУФВСУ. Покликання:

  • НУФВСУ. Доступно на: https://uni-sport.edu.ua/
  • НУФВСУ, Факультет здоровʼя фізичного виховання та туризму.

Доступно на: https://uni-sport.edu.ua/node/888

  • НУФВСУ, Кафедра здоровʼя, фітнесу та рекреації.

Доступно на: https://uni-sport.edu.ua/content/kafedra-zdorovya-fitnesu-ta-rekreaciyi

  • НУФВСУ, Кафедра теорії і методики фізичного виховання.

Доступно на: https://uni-sport.edu.ua/node/1133

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

на І семестр 2023/2024 навчального року,  для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму за спеціалізацією «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

1 курс. Розклад (18.09-16.12.2023). Маг_ФВ_ОНО

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

на І семестр 2023/2024 навчального року, для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму за спеціалізацією «ФІТНЕС та РЕКРЕАЦІЯ»

1 курс. Розклад (18.09-16.12.2023). Маг_Фітнес _ОНО

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

на ІІ семестр 2023/2024 навчального року,  для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму за спеціалізацією «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

Роз_ (08.01-31.05_). ФВ

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

на ІІ семестр 2023/2024 навчального року, для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра

на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму за спеціалізацією «ФІТНЕС та РЕКРЕАЦІЯ»

Роз_ (08.01-31.05_). Фітнес_

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

на ІІІ семестр (2023/2024 н. р.),

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму

 спеціалізація «ФІТНЕС та РЕКРЕАЦІЯ»

2 курс_Розклад_І-Ф. 04.09-16.12_Фітнес_оно

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

на ІІІ семестр (2023/2024 н. р.),

для студентів, які здобувають освітній ступінь магістрана факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму

 спеціалізація «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

2 курс_Розклад_І-Ф. 04.09-16.12_ФВ_оно
Поширти допис у соц.мережах: