Після успішної акредитації освітньо-професійної програми «Туристичне обслуговування»  із спеціалізацією  «Організація та обслуговування активних видів

туризму »  в  2023 році  була створена  циклова комісія Туризму і рекреації.

 Це молода, перспективна одиниця Відокремленого   структурного підрозділу «Івано – Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України». Вона є одночасно цикловою комісією і окремою галуззю знань 24 – Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм і рекреація.

Гарантом освітньої програми є Оришко Світлана Петрівна – завідувач відділенням за спеціальністю, кандидат пед.наук, доцент.

Циклова комісія активно розвивається:  налагоджує зв`язки  зі стейкхолдерами,   знаходить цікаві, цільові, фахові  об`єкти для практики – заповідник  Горгани;   Галицький природній національний парк; ТОВ Гірський рятувальний центр;  товаривство Червоного Хреста України; заповідник «Давній Галич»; співпраціємо з туристичним оператором  «КЕЙ».

Здобувачі освіти  відвідують історичні місця,  подорожують, складають маршрути  різної складності з різних видів туризму для різної категорії подорожуючих,   навчаються практичній підготовці з професійними рятувальними службами ДСНС та загонами швидкого реагування.

Всі  освітні  компоненти  забезпечені силабусами та методичними комплексами. Робота викладачів  циклової комісії висвітлюється  на сайті коледжу, а також  в соціальних мережах.

На цикловій комісій працює  науковий студентський гурток «Сollege Travel».

В перспективі циклової комісії – відкрити  навчальне  туристичне агентство, де студенти  зможуть вдосконалювати свої  фахові компетенції.

Викладачі циклової комісії беруть активну участь в науково-практичних конференціях, підвищують свій  професійний рівень на курсах та стажуваннях, працюють над проблемами нових методів організації активних видів туризму, використовуючи  інноваційні та інформаційні технології сучасності у відповідності новим викликам (запитам)  сьогодення, зокрема , робота з інклюзивною категорією осіб.

Тетяна Юріївна ПРУСЕНКО

голова циклової комісії, спеціаліст першої  категорії.

Викладач дисциплін “Організація туристичних подорожей”, “Курсова робота з фахової навчальної дисципліни”, “Виробнича практика”.

Email: tanujapruhodko@ukr.net

Світлана Петрівна ОРИШКО

кандидат педагогічних наук, доцент спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладач дисциплін “Організація туристичних подорожей”, “Курсова робота з фахової навчальної дисципліни”, “Виробнича практика”.

Email: sveta-oryshko@ukr.net

Світлана Михайлівна БЕЛЬМЕГА

спеціаліст першої  категорії.

Викладач дисциплін “Організація активних видів туризму”, “Вступ до спеціальності «Туризм та основи туризмознавства», “Організація екскурсійної діяльності” “Курсова робота з фахової навчальної дисципліни”, “Туристично-фаховий практикум”.

Email: svitlanamychailivna1987@ukr.net

Роман Михайлович СЕМ’ЯНЧУК

спеціаліст вищої  категорії.

Викладач дисциплін “Організація активних видів туризму”, “Організація аварійно-рятувальних робіт у гірській місцевості”, “Організація туристичних подорожей”, “Курсова робота з фахової навчальної дисципліни”, “Організація спортивно-оздоровчого туризму”, “Навчально-технологічна”.

Email: fislsu77@gmail.com

Андрій Романович СЕМ’ЯНЧУК

спеціаліст першої категорії.

Викладач дисциплін “Основи орієнтування на місцевості”, “Організація аварійно-рятувальних робіт у гірській місцевості”, “Курсова робота з фахової навчальної дисципліни”, “Організація туристичних подорожей”, “Навчально-технологічна практика”.

Email: andriisemjanchuk@gmail.com

Інна Романівна ПАСІЧНЯК

спеціаліст вищої  категорії.

Викладач дисциплін “Фізичне виховання”.

Email: InnaPasichnjak@gmail.com

Денис Валерійович КОЛОМІЄЦЬ

спеціаліст.

Викладач дисциплін “Організація активних видів туризму; “Фізична культура”, “Активний туризм в освітній та виробничий сферах”, “Туристично-фаховий практикум”, “Курсова робота з фахової навчальної дисципліни”.

Email: kolomiec97@icloud.com

Поширти допис у соц.мережах: