Документи закладу, якими регулюються освітній процес

 • Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 р. № 2745-VІІІ (в редакції від 20.03.2020р./або зі змінами та доповненнями).
 • Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. 463-IX.
 • Закон України «Про вищу освіту» в редакції від 01.07.2014 р., № 1556-VII (в редакції від 18.03.2020р./або зі змінами та доповненнями).
 • Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 р. № 2704 VIII (в редакції від 18.03.2020 р./або зі змінами та доповненнями).
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18.12.2018 №т 2657-VIII.
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI (в редакції від 01.12.2019 р./або зі змінами та доповненнями).
 • Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIIІ (в редакції від 02.04.2020 р./або зі змінами та доповненнями).
 • Закон України «Про освіту», діюча редакція.

Постанови Кабінету Міністрів України (зі змінами та доповненнями):

 • «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р.
 • № 266) (в редакції від 11.02.2017 р./або зі змінами та доповненнями).
 • Постанова КМУ від 12.07.2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (в редакції від 04.06.2019 р./або зі змінами та доповненнями).
 • Постанова КМУ від 26.08.2015 р. № 658 «Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців» (в редакції від 24.01.2017 р./або зі змінами та доповненнями).
 • Постанова КМУ від 13.09.2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» від 13.09.2017 р. № 684 (в редакції від 08.2019 р./або зі змінами та доповненнями).
 • «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187 зі змінами від 10.05.2018р. № 347.

Накази Міністерства освіти і науки України

Наказ МОН від 07.12.2018 р. № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» (в редакції від 24.03.2020 р. або зі змінами та доповненнями).

 • «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, а також надання їм академічної відпустки» від 18.01.2018 р. № 54;
 • Наказ МОН «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08.04.1993 р. № 93 (в редакції від 20.12.1994р.або зі змінами та доповненнями).
 • Наказ МОН від 16 лютого 2018 р. №160 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти».
 • «Про деякі питання документів про загальну середню освіту» від 16.10.2018 р. № 1109.
 • «Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти» від 01.06.2018 р. № 570.
 • Наказ Міністерство юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від 12.04.2012 р. № 578/5.
 • «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів», від 03.06.2008 № 496.
 • «Про затвердження Порядок зарахування, відрахування і переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018 р. № 367.
 • «Щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів навчальних закладів України» від 29.05.2013 р. №635.
 • Інші нормативні документи.
 • Лист МОН України від 09.07.2018 р. № 1/9-434 «Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення».
 • ІМО-модель курси.

Установчі та регламентуючі документи:

– Статут Національного університету фізичного виховання і спорту України, прийнятий загальними зборами трудового колективу (протокол № 4 від 25 січня 2008 р.), затверджений Міністерством освіти і науки України, від 21.02. 2008 р. та зареєстрований Реєстраційною службою зі змінами;

– Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України».

– Положення про організацію освітнього процесу Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України».

– Положення якими регламентується внутрішня діяльність коледжу. (згідно додатку)

Поширти допис у соц.мережах: