Зважаючи на значний потенціал розвитку туристичних послуг в країнах світу та в Україні зокрема, враховуючи статистичні дані відвідуваності туристів Прикарпатського регіону, виникає потреба в якісній підготовці висококваліфікованих фахівців з туристичного обслуговування. Підтвердженням цього є факти збільшення кількості нещасних випадків, зафіксованих ДСНС Івано-Франківської області під час здійснення походів в гірській місцевості, котрим надавалася допомога, серед яких були іноземці та діти, які відстали від групи туристів або опинилися в екстремальних ситуаціях. Тому кожна подорож регіонами потребує перш за все безпеки під час туристичного походу та компетентної організації обслуговування туристів на  об’єктах.

Робота фахівця у сфері обслуговування туристів пов’язана із виконанням  психологічно напруженої роботи. Здобувачі освіти  під час навчання набувають  знань з інформаційних технологій, створення  та реалізації споживання туристичного продукту в природному середовищі та на об’єктах обслуговування,  вміння забезпечувати безпеку туристів у звичайних і складних форс-мажорних обставинах; здатність визначати індивідуальні потреби туристів; використовувати сучасні технології туристично-оздоровчого обслуговування; реалізовувати природні ресурси як потенціал територій; вміння працювати з документами та здійснювати розрахункові операції в туристичному бізнесі, в тому числі й розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем.

Метою створення спеціальності 242 Туризм у Відокремленому структурному підрозділі «Івано-Франківський фаховий  коледж фізичного виховання національного університету фізичного виховання і спорту України» є потреба ринку у висококваліфікованих фахівцях, здатних організувати безпечний процес обслуговування,  туристів  на рівні міжнародних стандартів.

Виходячи із аналізу перспектив розвитку надання туристичних послуг в Івано-Франківській області виникає  необхідність провадити освітню діяльність у сфері фахової передвищої освіти для осіб з освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра спеціальності 242 Туризм з ліцензованим обсягом 90 осіб.

Таким чином, на базі Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання національного університету фізичного виховання і спорту України» у 2020 році було здійснено перший набір здобувачів освіти на підготовку фахівців галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 Туризм.  Ці здобувачі освіти є першими в Україні,  які оволодіють професійними, фаховими компетентностями з активних форм туризму з навичками рятувально-пошукових послуг. Вони зможуть професійно здійснювати супровід з фахом провідника туристичних груп в природнє середовище. Випускники спеціальності 242 Туризм, які оволоділи протягом навчання в коледжі певними знаннями, навичками та уміннями, повинні:

 • мати знання про логістику в туристичному обслуговуванні на об’єктах туристичної інфраструктури;
 • мати знання про туристичну безпеку;
 • мати знання про психологію поведінку туриста в екстремальних ситуаціях;
 • вміти орієнтування в природньому середовищі;
 • вміти маркувати маршрути;
 • вміти якісно організовувати обслуговування туристів;
 • вміти надавати рятувально-пошукові послуги на водоймах, в гірській місцевості;
 • вміти надавати першу домедичну допомогу;
 • вміти використовувати сучасні технології туристично-оздоровчого обслуговування;
 • вміти визначати індивідуальні потреби туристів;
 • вміти працювати з документами та здійснювати розрахункові операції в туристичному бізнесі;
 • виконувати завдання туристично-краєзнавчого спрямування (проведення екскурсій та їх організація);

Коледж пропонує Вам здобути професію майбутнього,  що дасть можливість реалізувати свій потенціал, відчути стабільність та незалежність.

Випускники спроможні обіймати такі посади за КВДК ДК 009:2010:

 • 3340 Обслуговування та організація подорожей (екскурсій); організатор та супровід активних форм туризму (походів, змагань, рятувальних операціях, провідника; фахівець з супроводу; фахівець з розвитку зеленого туризму; фахівець з туристичного обслуговування; фахівець із спеціалізованого обслуговування; фахівець з туристичної безпеки; інструктор – методист з туризму.
 • 3439 Інспектор з туризму та спортивних видів туризму, інструктор з організаційно – масової роботи.
 • 3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); фахівець туристичного обслуговування.
 • 5149 Провідник (за видами туризму), інструктор спортивний з туристичного супроводу (за видами туризму);
 • 5169 Рятувальник гірський.
 • Спортивний аніматор.
Поширти допис у соц.мережах: