– Спеціальність 242 Туризм:
1. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти (9 кл. денна форма навчання).

Зважаючи на значний потенціал розвитку туристичних послуг в країнах світу та в Україні зокрема, враховуючи статистичні дані відвідуваності туристів Прикарпатського регіону, виникає потреба в якісній підготовці висококваліфікованих фахівців з туристичного обслуговування. Підтвердженням цього є факти збільшення кількості нещасних випадків, зафіксованих СНС Івано-Франківської області під час здійснення походів в гірській місцевості, котрим надавалася допомога, серед яких були іноземці та діти, які відстали від групи туристів або опинилися в екстремальних ситуаціях. Тому кожна подорож регіонами потребує перш за все безпеки під час туристичного походу та компетентної організації обслуговування туристів на  об’єктах.

Випускники спеціальності Туризм спроможні обіймати такі посади (за КВЕД ДК 009:2010):

3340 — Інструктор-методист з туризму;
3414 — Організатор подорожей (екскурсій);
3414 — Організатор та супровід активних форм туризму (походів, змагань, рятувальних операцій, провідники, фахівець з супроводу, фахівець з розвитку зеленого туризму;
3414 — Фахівець з туристичного обслуговування;
3414 — Фахівець з організації дозвілля;
3414 — Фахівець зі спеціалізованого обслуговування;
3414 — Фахівець з туристичної безпеки;
3439 — Інспектор з туризму та спортивних видів туризму.

Робота фахівця у сфері обслуговування туристів пов’язана із виконанням  психологічно напруженої роботи. Здобувачі освіти  під час навчання набувають  знань з інформаційних технологій, створення  та реалізації споживання туристичного продукту в природному середовищі та на об’єктах обслуговування,  вміння забезпечувати безпеку туристів у звичайних і складних форс-мажорних обставинах; здатність визначати індивідуальні потреби туристів; використовувати сучасні технології туристично-оздоровчого обслуговування; реалізовувати природні ресурси як потенціал територій; вміння працювати з документами та здійснювати розрахункові операції в туристичному бізнесі, в тому числі й розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем.

Метою створення спеціальності 242 Туризм у Відокремленому структурному підрозділі «Івано-Франківський фаховий  коледж фізичного виховання національного університету фізичного виховання і спорту України» є потреба ринку у висококваліфікованих фахівцях, здатних організувати безпечний процес обслуговування,  туристів  на рівні міжнародних стандартів.

Виходячи із аналізу перспектив розвитку надання туристичних послуг в Івано-Франківській області виникає  необхідність провадити освітню діяльність у сфері фахової передвищої освіти для осіб з освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра спеціальності 242 Туризм з ліцензованим обсягом 150 осіб.

Таким чином, на базі Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання національного університету фізичного виховання і спорту України» у 2020 році було здійснено перший набір здобувачів освіти на підготовку фахівців галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 Туризм.  Ці здобувачі освіти є першими в Україні,  які оволодіють професійними, фаховими компетентностями з активних форм туризму з навичками рятувально-пошукових послуг. Вони зможуть професійно здійснювати супровід з фахом провідника туристичних груп в природнє середовище. Випускники спеціальності 242 Туризм, які оволоділи протягом навчання в коледжі певними знаннями, навичками та уміннями, повинні:

 • мати знання про логістику в туристичному обслуговуванні на об’єктах туристичної інфраструктури;
 • мати знання про туристичну безпеку;
 • мати знання про психологію поведінку туриста в екстремальних ситуаціях;
 • вміти орієнтування в природному середовищі;
 • вміти маркувати маршрути;
 • вміти якісно організовувати обслуговування туристів;
 • вміти надавати рятувально-пошукові послуги на водоймах, в гірській місцевості;
 • вміти надавати першу домедичну допомогу;
 • вміти використовувати сучасні технології туристично-оздоровчого обслуговування;
 • вміти визначати індивідуальні потреби туристів;
 • вміти працювати з документами та здійснювати розрахункові операції в туристичному бізнесі;
 • виконувати завдання туристично-краєзнавчого спрямування (проведення екскурсій та їх організація);

професії туризм

Коледж пропонує Вам здобути професію майбутнього,  що дасть можливість реалізувати свій потенціал, відчути стабільність та незалежність.

Відгуки стейкхолдерів, рецензії:
Doc 08-02-2022 14-04-03

 

Офіційний канал на YouTube

Офіційна сторінка на Facebook

Офіційний Telegram канал