Циклова комісія спеціально-теоретичних дисциплін – це важлива структурна навчально-методична одиниця Відокремленого структурного підрозділу “Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України”.

Створено комісію 1952 року для організації підготовки кваліфікованих фахівців у Станіславському республіканському технікумі фізичної культури. З часу утворення технікуму студентам читають навчальні дисципліни «Теорія фізичного виховання» та «Історія і організація фізичної культури», які на той момент були основними у навчанні. Авторами програм були Шаренков В.В. та Бережний М.М. За більш ніж 60-літню історію циклової комісії до її складу входив комплекс медико-біологічних та психолого-педагогічних навчальних дисциплін. За весь період розвитку комісії підготовлено понад
20 000 фахівців у сфері фізичної культури і спорту.

У своїй сукупності дисципліни циклової комісії спеціально-теоретичних дисциплін покликані формувати у студентів гуманну ментальність, патріотизм, здатність розумно користуватися свободою, вміння жити у демократичному суспільстві, спілкуватися в різноманітному за поглядами середовищі.

Циклова комісія працює над реалізацією принципів гуманізації освіти, методологічної професійної орієнтації, диференціації цінностей особистісного розвитку, підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень.

Першим керівником циклової комісії спеціально-теоретичних дисциплін призначено
Овсяннікову Н.І. в 1952 році з того моменту змінилось 17 голів циклової комісії, на цей момент очолює циклову комісію Постернак З.О.

На цей момент на цикловій комісії працює 3 кандидати наук, два кандидат наук з фізичного виховання і спорту (Лопацький С.В.), один кандидат педагогічних наук (Юхимук В.П.),  чотири спеціалісти вищої категорії, викладачі-методисти (Жилюк В.П., Постернак З.О., Вознюк С.Г., Винничук П.П.), двоє спеціалістів першої категорії (Генюк Л.В., Яковенко Л.І), та двоє спеціалістів (Паньків Х.В, Стефанців В.І.). Всі викладачі працюють за основним місцем роботи.

Педагогічний склад здійснює теоретичну та практичну фахову підготовку студентів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта / Педагогіка.

Для оптимізації освітнього процесу викладачі застосовують засоби унаочнення, технічні засоби навчання, інноваційні засоби, передовий досвід роботи провідних фахівців галузі фізичної культури і спорту.
Викладачі циклової комісії також є методистами бригад під час проходження студентами різних видів навчально-виробничих практик.
Окрім навчально-методичної роботи викладачами активно здійснюється і наукова. Науково-дослідна робота тісно взаємопов’язана із навчально-методичною діяльністю та відповідає профілю дисциплін, що викладаються. Основні види науково-дослідної роботи передбачені планом роботи циклової комісії та індивідуальними планами її викладачів. Викладачі активно використовують різні форми зв’язку наукової роботи з практичною діяльністю, а саме: участь у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах. Викладачі циклової комісії вільні у виборі форм і методів наукової діяльності, але керуються при цьому не тільки своїми науковими інтересами, але, в першу чергу, визначеною та затвердженою тематикою наукових робіт. Викладачі циклової комісії є науковими керівниками курсових робіт студентів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Викладачі дотримуються традицій та переймають досвід найкращих викладачів закладу попередніх поколінь. Шляхом проходження семінарів, майстер-класів, курсів, взаємних і контрольних відвідувань занять підвищується фаховий рівень і професійна майстерність. Викладацький склад бере активну участь у громадському та спортивному житті коледжу, зокрема у Спартакіаді «Здоров’я» серед викладачів та співробітників коледжу.

Водночас викладач циклової комісії спеціально теоретичних дисциплін Христина ПАНЬКІВ за сумісництвом працює на факультеті здоров’я, фізичного виховання та туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Сергій Васильович ЛОПАЦЬКИЙ

голова циклової комісії,

кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
спеціаліст вищої категорії. Наукові інтереси: просторова організація тіла людини, теорія та методика фізичного виховання, біомеханіка постави, моторика людини.

Віра Петрівна ЮХИМУК

Кандидат педагогічних наук,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Викладач дисципліни «Історія фізичної культури і спорту».
Наукові інтереси: висвітлення історико-гуманістичних питань фізичної культури та розкриттям освітніх проблем у сфері фізичного виховання, зокрема олімпійської освіти.

Зоя Олексіївна ПОСТЕРНАК

голова циклової комісії,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Викладач дисципліни «Теорія і методика фізичної культури і спорту», нагороджена почесною грамотою МОНУ, “Відмінник освіти”.
наукові інтереси: основи методики фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти.

 

Вадим Пилипович ЖИЛЮК

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.
Викладач дисципліни «Теорія і методика фізичної культури і спорту».

Світлана Григорівна ВОЗНЮК

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Викладач дисципліни «Теорія і методика фізичної культури і спорту».

Петро Петрович ВИННИЧУК
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Викладач дисциплін «Охорона праці та безпека життєдіяльності», «Біомеханіка».
Марія Михайлівна КУШНІРИК

спеціаліст вищої категорії.
Викладач дисципліни «Основи економічної теорії та управління у сфері фізичної культури і спорту».

Людмила Іванівна ЯКОВЕНКО

спеціаліст першої категорії.
Викладач дисциплін «Вступ до спеціальності «Фізична культура і спорт», «Історія фізичної культури і спорту», «Біомеханіка».

Людмила Василівна ГЕНЮК

спеціаліст першої категорії.
Викладач дисциплін «Вступ до спеціальності «Фізична культура і спорт», «Основи теорії здоров’я та здорового способу життя».

Христина Василівна ПАНЬКІВ

спеціаліст.
Викладач дисципліни «Вступ до спеціальності «Фізична культура і спорт».

Роман Васильович РИМИК

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент,
спеціаліст.
викладач дисциплін«Вступ до спеціальності «Фізична культура і спорт», «Історія фізичної культури і спорту», «Основи науково-дослідницької роботи».

Володимир Іванович СТЕФАНЦІВ

спеціаліст, викладач дисциплін “Теорія і методика фізичної культури”, “Біомеханіка”.

Поширти допис у соц.мережах: