Показове заняття з дисципліни «Долікарська медична допомога»

Згідно робочої програми з дисципліни «Долікарська медична допомога», яку відповідно навчальному плану підготовки фахівців викладають для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт, передбачено практичне заняття за темою «Серцево-легенева реанімація (СЛР)» (викладач: доктор філософії в галузі медицини (PhD) Ярослав Романович МАКСИМЕНКО).
З метою більш поглибленого вивчення даного питання та професійного пояснення всіх тонкощів правильного і вчасного надання домедичної допомоги, Ярослав Романович провів показове заняття. На занятті використовували тренажер-манекен для відпрацювання серцево-легеневої реанімації (СЛР) та аптечку домедичної допомоги. Такі медичні тренажер-манекени дозволяють підвищити рівень практичних навичок студентів та уникнути помилок при виникненні необхідності надання екстреної допомоги. Прослухавши теоретичний матеріал та подивившись на приклад професійних дій при надані домедичної допомоги спеціалістом, студенти мали змогу практично закріпити отримані знання по серцево-легеневій реанімації на представленому манекені, що імітував постраждалу людину. Вміння кожного з нас надати першу необхідну допомогу постраждалим до прибуття служб порятунку може відіграти вирішальну роль у порятунку життя людини.

А яка ваша реакція?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Поширти допис у соц.мережах: