Фонд бібліотеки поповнився новою фаховою літературою.

Шановні студенти та працівники коледжу!
Фонд бібліотеки поповнився новою фаховою літературою.
Пропонуємо Вам ознайомитись з виставкою нових надходжень, на якій представлено 12 джерел, які є важливим доповненням до фонду.

Чекаємо Вас у бібліотеці!

Літопис Національного університету фізичного виховання і спорту України. 1939-2005.
Сосина В. Ю.

Коллекция забавных гимнастических упражнений: метод. рекомендации/ В. Ю. Сосина, В. Л.Нетоля. – К.: Олимп. Лит., 2013.-432 с.

Неолімпійський спорт: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закла. фіз. виховання і спорту / [Є. В. Імас, С. Ф. Матвєєв, О. В. Борисова та ін.].-К.: Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімп. Л-ра», 2015. – 184 с.

Борзов В. Ф.
Большой спринт во сне и наяву.-К.: НУФВиСУ, изд-во №олимп. Лит», 2016-192 с.

Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ. Навч. закл. фізичного виховання і спорту:у 2 т./ [Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, О. Д. Кривчикова та ін.].- [ 3-тє вид. без змін].-К. Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімп. Літ-ра», 2018. – Т. 1. Загальні основи теорії – 384 с.

Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ. Навч. закл. фізичного виховання і спорту:у 2 т./ [Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, О. Д. Кривчикова та ін.].- [ 3-тє вид. без змін].-К. Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімпі. Літ-ра», 2018. – Т. 2. Методика фізичного виховання різних груп населення. – 448 с.

Лук’янцева Г.В.
Анатомія опорно-рухового апарату: навч. посіб. для самос. роботи студентів / В. А. Пастухова, Я. В. Зіневич. – 2-ге вид. без змін. – К.: Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімп. л-ра», 2019.-152 с.

Сосина В. Ю.
Хореография в гимнастике: учеб. Пособие для студентов вузов / Ю.В. Сосина. – К.: Олимп л-ра, 2009. – 135 с.

Г. А. Осипенко
Основи біохімії м’язової діяльності /Г. А. Осипенко – 2- вид. без змін. – К.: Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімп. л-ра», 2018 – 199 с.

Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Фізична культура і спорт»: навч. посіб. /В. М. Костюкевич,  О. А. Шинкарук, В. І. Воронова,  О. В. Борисова; за ред.. В. М. Костюкевича, О. А. Шинкарук. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімп. л-ра», 2019.- 528 с.

Шульга Л. М.
Плавання: методика навчання: навч. посібник / Л. М. Шульга. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімп. л-ра», 2019.- 216 с.: іл..

 

А яка ваша реакція?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Поширти допис у соц.мережах: