Результати творчого конкурсу та вступних іспитів на ФМБ на основі ПЗСО, очна (денна) форма навчання

Рейтинг вступників, які складали творчий конкурс та вступні іспити з 01-13 липня 2021 для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної середньої освіти спеціальності,  очна (денна) форма навчання, 017 Фізична культура і спорт у 2021 році