242 Туризм

Зважаючи на значний потенціал розвитку туристичних послуг в країнах світу та в Україні зокрема, враховуючи статистичні дані відвідуваності туристів Прикарпатського регіону, виникає потреба в якісній підготовці висококваліфікованих фахівців з туристичного обслуговування. Підтвердженням цього є факти збільшення кількості нещасних випадків, зафіксованих ДСНС Івано-Франківської області під час здійснення походів в гірській місцевості, котрим надавалася допомога, серед яких […]

017 Фізична культура і спорт

– Спеціальність 017 Фізична культура і спорт: 1. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти (9 кл. – денна форма навчання). 2. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (11 кл. – денна і заочна форма навчання). 3. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра […]